Phương Thanh nấc nghẹn khi hát về những thân phận “trôi sông lạc chợ”
Thứ Sáu, Tháng Mười 20, 2017
Tags Phương Thanh nấc nghẹn khi hát về những thân phận “trôi sông lạc chợ”

Tag: Phương Thanh nấc nghẹn khi hát về những thân phận “trôi sông lạc chợ”