Phương Thanh nấc nghẹn khi hát về những thân phận “trôi sông lạc chợ”
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2017
Tags Phương Thanh nấc nghẹn khi hát về những thân phận “trôi sông lạc chợ”

Tag: Phương Thanh nấc nghẹn khi hát về những thân phận “trôi sông lạc chợ”