[M News] Mỗi năm một lần, tới sinh nhật mình Sơn Tùng lại khiến Sky bất ngờ không ngớt. Năm nay Sơn Tùng tổ chức sự kiện “M – TP & FRIENDS” tại Cung thể thao Quần Ngựa vào ngày 8/7, dự kiến có sự tham gia của 5000 Sky.

Những hình ảnh cho thấy bạn không thể bỏ lỡ cuộc hẹn với Sơn Tùng ngày 8/7 này

Hình ảnh chính thức về sự kiện sinh nhật lần thứ 23 của Sơn Tùng vừa được công bố ít lâu

Cùng “đào mộ” lại hình ảnh sinh nhật lần thứ 22 của Sơn Tùng và chuẩn bị tinh thần xõa gấp nhiều lần. Và đừng quên là vé cho buổi party chỉ còn trên đầu ngón tay nhé, nhanh tới Cung thể thao Quần Ngựa xí ngay 1 chỗ tham gia party siêu hoành tráng Sky ơi!

Những hình ảnh cho thấy bạn không thể bỏ lỡ cuộc hẹn với Sơn Tùng ngày 8/7 này

Những hình ảnh cho thấy bạn không thể bỏ lỡ cuộc hẹn với Sơn Tùng ngày 8/7 này

Những hình ảnh cho thấy bạn không thể bỏ lỡ cuộc hẹn với Sơn Tùng ngày 8/7 này

Những hình ảnh cho thấy bạn không thể bỏ lỡ cuộc hẹn với Sơn Tùng ngày 8/7 này

Những hình ảnh cho thấy bạn không thể bỏ lỡ cuộc hẹn với Sơn Tùng ngày 8/7 này

Những hình ảnh cho thấy bạn không thể bỏ lỡ cuộc hẹn với Sơn Tùng ngày 8/7 này

Những hình ảnh cho thấy bạn không thể bỏ lỡ cuộc hẹn với Sơn Tùng ngày 8/7 này

Những hình ảnh cho thấy bạn không thể bỏ lỡ cuộc hẹn với Sơn Tùng ngày 8/7 này

Những hình ảnh cho thấy bạn không thể bỏ lỡ cuộc hẹn với Sơn Tùng ngày 8/7 này

Những hình ảnh cho thấy bạn không thể bỏ lỡ cuộc hẹn với Sơn Tùng ngày 8/7 này

Những hình ảnh cho thấy bạn không thể bỏ lỡ cuộc hẹn với Sơn Tùng ngày 8/7 này

Kim Ngan/M News